Detailní popis funkcionalit kostry JET verze 1.0.3 (sk)

Z INT HELP
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Systémové informácie


programovací jazyk: PHP 5 (php.net)
databáza: mySQL (mysql.com)
šablónovací systém: SMARTY (smarty.net)
skriptovacie jazyky na strane užívateľa: AJAX, jQuery, JavaScript
podpora účtovných systémov: Pohoda, Money S3, Caesar
podpora predaja na splátky: Home Credit, Essox, Cetelem
podpora jazykových mutácií: eshop, RS, administrácia
podpora viac mien v eshope (napr.: Kč, €, $)

Obecný popis


Kostra je tvorená za použitia objektovo orientovaného programovania (OOP) v skriptovacom jazyku PHP5 v spolupráci s databázovým serverom mySQL. V celej kostre eshopu sú využívané najmodernejšie metódy pre presadzovanie SEO metód ako sú napríklad pekné URL adresy, dynamické titulky, dynamický description a keywords s možnosťou vlastného nastavenia v administrácii. Každý eshop je zapojený do prepracovaného systému spätných odkazov, čím sa zvyšuje jeho konkurencieschopnosť vo všetkých vyhľadávačoch (zoznam.sk, google.sk a iné). Pri tvorbe každého eshopu alebo RS sa dbá na správnosť sémantických pravidiel čím sa kvalita stránok zvyšuje. Celý eshop alebo RS je vytváraný s ohľadom na jeho užívateľa, tak aby bol užívateľsky príjemný a jednoduchý.

Statický a dynamický obsah eshopu


Statické stránky

Statické stránky s vlastnou administráciou s možnosťou viacerých úrovní. Administrácia jednotlivých stránok umožňuje wysiwyg editor (HTML editor), ktorý sa chová podobne ako každý iný textový editor (MS Word, Writer). Využívajú sa pre informácie, ktoré sa často nemenia napr: Kontaktné informácie, Obchodné podmienky, Reklamačný poriadok alebo Informácie o firme.
Možnosť previazania jednotlivých statických stránok s dynamickým obsahom (tzn. na statickej stránke sa môže zobrazovať aj dynamický obsah [napr: novinky, články, súbory na stiahnutie apod]).

Redakčný systém - CMS

Viacúrovňový redakčný systém s možnosťou vlastnej editácie každej stránky.
Možnosť previazania jednotlivých statických stránok s dynamickým obsahom (tzn. na statickej stránke sa môže zobrazovať aj dynamický obsah [napr: novinky, články, súbory na stiahnutie apod]).

Dynamické stránky

Dynamický obsah eshopu. Na základe skúseností a požiadaviek zákazníka sú pripravené editory dynamického obsahu eshopu, ktoré si môže každý administrátor eshopu samostatne vkladať a meniť podľa svojich požiadaviek a potrieb. Každá z dynamických sekcií, umožňuje vloženie viac záznamov do jedného typu dynamického obsahu. To znamená že sa väčšinou pri zobrazení dynamické sekcie najprv zobrazí prehľad jednotlivých položiek až z tohto prehľadu sa dá presunúť do detailu dynamického obsahu.
V prípade potreby nového editora pre dynamický obsah, je možné akúkoľvek administráciu pre dynamický obsah doprogramovať, podľa zadanej špecifikácie.
Fotogaléria
Editor fotogalérií, umožňuje zakladanie a editáciu fotogalérií pre potreby prezentácie fotografií pre zákazníkov. Jednotlivé fotografie sa môžu zobrazovať v prehliadači Lightbox, prípadne v inom jQuery prehliadači obrázkov.
Fotografie vo fotogalérií sa dajú pridávať, meniť a mazať. Je možné nastavovať poradie jednotlivých fotografií a ďalej tiež hlavnú fotografiu, ktorá sa môže zobrazovať v zozname fotogalérií.
Zajímavé odkazy
Zoznam zaujímavých odkazov (spätné odkazy), podporujúce pozíciu eshopu vo vyhľadávačoch ako je zoznam.sk a google.sk. Stránky zaujímavých odkazov možno zapojiť do nášho prepracovaného systému spätných odkazov, ktorý je súčasťou SEO balíčka. Každý užívateľ si môže vkladať aj vlastné odkazy, podľa svojich potrieb.
Novinky
Editor noviniek eshopu, je prostriedok na oznamovanie informácií zákazníkom. Každú novinku možno obmedziť dátumom platnosti a možno upravovať wysiwyg editorom (HTML editorom). Možno tak jednotlivé texty upraviť pre zákazníkov tak aby priťahovali pozornosť. Zoznam noviniek zobrazuje iba titulok novinky a krátky popis (anotácia) s odkazom na celú novinku.
Články
Editor článkov pre zákazníkov, jednotlivé články môžu obsahovať texty potrebné pre nákup tovaru v eshopu, prípadne môžu obsahovať aj návody pre správnu manipuláciu s výrobkami. Ďalej tiež môžu pomáhať zákazníkom pri výbere správneho druhu tovaru. Odkazy na články je možné vkladať k jednotlivým výrobkom tak aby k nim mali zákazníci rýchly prístup.
Akcie - články
Akciové ponuky eshopu, upozorňujú zákazníkov na akciové ponuky a akciový tovar. V danej sekcii sa potom celý akciový tovar zobrazí naraz, takže zákazník vidí všetky akciové ponuky naraz a môže si vybrať takú akciovú ponuku o ktorú má záujem.
Súbory na stiahnutie
Editor súborov na stiahnutie, spravuje súbory potrebné pre klientov a zákazníkov eshopu. Všetky potrebné súbory, potom zobrazuje komplexne na jednej stránke. Administrátor môže ku každému súboru vložiť aj popis ktorý zoznamuje zákazníka s obsahom jednotlivých súborov.
ponukový pruh
Ponukový pruh výrobkov spravuje jednotlivé ponuky tovaru vrátane fotografií, popisu, ceny a odkazu do detailu tovaru. Jednotlivé vložené položky sa pravidelne striedajú v Carousel (kolotoči) s možnosťou priameho prekliku do detailu tovaru.
Hlavička - rotácia obrázkov
Je špeciálny editor pre možnosť vkladania a editáciu fotografií pre zobrazenie na úvodnej stránke, alebo prípadne na všetkých stránkach eshopu. Ponukový pruh zobrazuje v pravidelnom cykle jednotlivé fotografie. Takto je možné upútať zákazníka a predviesť mu okamžite tovar, ktorým je potrebné zákazníka zaujať.
Statické texty
Editor statických textov ktoré sú obsiahnuté v celej prezentácii. Napríklad úvodné informačné texty, texty v pätičkách a podobne. Editor umožňuje jednoduchú editáciu pre administrátora eshopu.
Komentáre
Možnosť vloženia komentárov pre zákazníkov eshopu k jednotlivým položkám tovaru. Administrácia jednotlivých komentárov, ich zobrazenie a prípadne aj vymazanie, v prípade nevhodného komentára.

Katalóg produktov a detail produktu


Katalog produktov

Zobrazuje jednotlivé výrobky v oddeleniach v dvoch možných zobrazeniach v obrázkovom formáte a v jednoduchšom zozname. Výpis tovaru v katalógu je možné filtrovať podľa výrobcov, ďalej potom triediť podľa názvu tovaru alebo ceny tovaru. V prípade že je vo vybranom oddelení viac výrobkov, než je zadaný počet výrobkov na stránke, zobrazí sa stránkovanie tak aby bolo možné prezrieť všetky výrobky daného oddelenia. V katalógu tovaru sa zobrazujú len najnutnejšie informácie o výrobku, ako je názov, cena a prípadne aj krátky popis výrobku. Po kliknutí na názov tovaru alebo na náhľadový obrázok tovaru, sa zobrazí detail vybraného výrobku. Je tiež možné pripraviť do katalógu tlačítko Kúpiť ktoré umožňuje priamy nákup z katalógu.
Vo vybranom oddelení katalógu je možné zobrazovať opis oddelení, prípadne aj nejaký uvádzajúci obrázok, ktorý charakterizuje vybrané oddelenia. Je tiež možné zobrazenie odkazov do pododdelenia, tak aby mal zákazník jednoduchšiu prácu s prechodom do iného oddelenia.

Detail produktu

Zobrazuje podrobné informácie o tovare pre zákazníkov eshopu, podľa najnovších trendov a noviniek v oblasti eshopov a predaja cez internet. V detaile tovaru sa zobrazujú všetky ceny tovaru (s DPH, bez DPH, bežná cena, akciová cena), variácie tovaru (možnosti výberu: farby, veľkosti, poťahy a iné ďalšie voliteľné možnosti). Výberom variácií je možné meniť výslednú cenu tovaru, ktorá sa mení v reálnom čase na základe výberu zákazníka. Ďalej sú zobrazované informácie o výrobcovi, dodávateľovi, záruke, skladovej dostupnosti, mernej jednotke a ďalšie upresňujúce informácie. Ako hlavné je zobrazovanie fotografií daného tovaru, ktoré predstavujú zákazníkovi tovar, počet fotografií na obrázku nie je obmedzený. V prípade že je potrebné pri tovare potreba zobraziť nejaké súbory na stiahnutie (certifikáty, dokumentácia a ďalšie), alebo k nahliadnutiu (schémy zapojenia alebo návody na zloženie a iné) je pripravené v detaile tovaru miesto, kde sa odkazy na takéto súbory zobrazujú. Technické informácie o tovare predstavuje technická špecifikácia tovaru, ktorá umožňuje zobrazenie jednotlivých vlastností výrobku ako sú šírka, výška, váha a iné ďalšie administrátorom definované vlastnosti vrátane ich hodnôt a merných jednotiek zobrazených v prehľadnej tabuľke. Pre bližšie predstavenie výrobku slúži zobrazenie bližšieho popisu tovaru, kde je možné administrátorom eshopu zadať všetky potrebné informácie pre zákazníkov.
TABS - dynamická tabuľka
V každom detaile tovaru sa zobrazuje dynamická tabuľka TABS (ďalej len 'TABS'), ktorá zobrazuje potrebné informácie pre zákazníkov. TABS je moderným prvkom v internetovom obchode, ktorá umožňuje zobrazenie viac informácií na jednom mieste v detaile tovaru, jednoduchým kliknutím na jednotlivé TABS záložky. Do tohto prvku detailu tovaru je možné zakomponovať akékoľvek zadané informácie o tovare (podrobný popis, vlastnosti, súbory na prevzatie, fotogalériu tovaru a ďalšie).
Komentáre, Fórum a Chat
Aktuálnym trendom a nutnosťou v internetovom obchode je možnosť jednotlivým zákazníkom (hlavne potencionálnym) umožniť vkladať a zobrazovať informácie o jednotlivom tovare. Zákazníci si potom oznamujú informácie o výrobkoch, ich skúsenosti s výrobkami, dobré a zlé referencie o produktoch, čím u jednotlivých produktov vzniká hodnotenie jednotlivých výrobkov a zvyšuje sa tým predaj daného výrobku (ak sú kladné reakcie).
Užívateľské funkcionality a pomocníci
  • Strážny pesje služba zákazníkom, ktorá sleduje aktuálnu cenu výrobku a pokiaľ dôjde k preceneniu výrobku, tak na túto zmenu zákazníka upozorní emailom, kde sú uvedené podrobnejšie informácie ako je nová cena tovaru atp.
  • Odporučiť známemuje formulár, ktorý jednotlivým klientom eshopu dovoľuje preposlať odkaz na vybraný tovar priateľovi, alebo známemu o ktorom je zákazník presvedčený že bude priateľovi k úžitku, alebo bude mať o neho záujem.
  • Poslať dotaz, pripomienku, otázkuumožňuje zaslanie emailu priamo administrátorovi eshopu s aktuálnou pripomienkou, ktorú má daný zákazník k danému tovaru.
FACEBOOK v detaile tovaru
V súčasnej dobe je potreba propagácie eshopu a jeho výrobkov, akciových cien a informácií pre zákazníkov na sociálnych sieťach ako je FB, Google +, diaspóry a ďalšie. Preto je v systéme JET zakomponovaná možnosť implementácie týchto prvkov, ktoré približujú tovar zákazníkom. Ako najviac používané prvky sú v súčasnosti FB Komentáre, FB LIKE a FB odporúčania, ktoré dovoľujú zákazníkom hodnotiť tovar a tým šíriť informácie o jednotlivých výrobkoch na sociálnych sieťach.

Administrácia produktov


Produkty

Eshop umožňuje zakladanie, editáciu a mazanie jednotlivých výrobkov. Každému výrobku je možné priradiť akékoľvek vlastnosti, variácie, fotografie, akciové ceny, podkarty, súbory na prevzatie. Tovaru sú priradené do oddelení (kategórií), ktoré určujú v akej skupine sa tovar, výrobok zobrazuje.
Definícia produktu
Nastavenie všetkých podrobností k výrobku ako sú vlastnosti, variácie, fotografie, akciové ceny, podkarty, súbory na stiahnutie a priradenie súvisiaceho, doporučeného, alternatívneho tovaru a príslušenstva. Každému výrobku je možné zadať názov výrobku, krátky popis ktorý sa zobrazuje v katalógu, ďalej potom podrobný popis ktorý sa zobrazuje v detaile výrobku. Tu sa tiež nastavujú všetky ceny s DPH, bez DPH, akciové prípadne i bežná cena. Ďalej potom je možné nastavovať oddelenia, v ktorých sa bude tovar zobrazovať. Každý tovar má jednu hlavnú kategóriu a môže mať neobmedzený počet vedľajších kategórií.
  • Hlavné oddelenie - preberá pre tovar nastavené vlastnosti a variácie k nemu priradené, následne je možné vkladať hodnoty k jednotlivým vlastnostiam a ceny k jednotlivým vybraným variáciám
  • Vedľajšie oddelenie - umožňuje zobrazovať jeden druh tovaru vo viacerých katagóriach, neznamená to ale že by sa jednalo o duplicitný obsah na webe, pretože pri kliku na tovar v inom oddelení sa otvára detail tovaru v hlavnej kategórii
Vlastnosti
Definície vlastností tovaru a ich merných jednotiek, priradenie vlastností k jednotlivým druhom tovaru podľa hlavného oddelenia, doplnenie hodnôt u každého výrobku.
Variácie
Definícia jednotlivých variácií, ktoré umožňujú vybrať zákazníkovi variantu tovaru podľa farebného prevedenia, alebo na základe iných požiadaviek. Jednotlivé variácie tovaru tak umožňujú napríklad zmenu poťahovej látky, koliesok u kresiel, výber farby a iné ďalšie užívateľsky voľne definované možnosti priamo v detaile tovaru. S každou vybranou variáciou sa mení aj cena tovaru v závislosti na cene vybranej variácie. Všetky variácie má možnosť zákazník vidieť v prehľadnej tabuľke vrátane fotografie a ceny.
Fotografie
Editor fotografií je univerzálny nástroj, ktorý umožňuje vkladať k jednotlivému tovaru, neobmedzené množstvo fotografií. Ďalej je možné jednu fotografiu nastaviť ako hlavnú, táto fotografia sa potom zobrazuje v katalógu tovaru. Všetkým fotografiám je možné meniť poradie a nastavovať popis fotografie.
Akcie - nastavenie akciovej ceny a popisu
Definícia akciového tovaru, nastavenie akciovej ceny s možnosťou obmedziť akciu dátumovo a nastaviť akciový popisok. Akciový tovar je potom označený v katalógu zvláštnym príznakom - ikonou, tak aby bol okamžite rozoznateľný. Zobrazuje sa tiež v samostatnej sekcii "Akciový tovar", prípadne na úvodnej strane v paneli kde sa zobrazuje akciový tovar.
Podkarty
Podkarty sú varianty vlastného výrobku, napríklad pri výrobku "Rohová lavica ľavá" to môže byť Rohová lavica pravá. Podkarty sa tvoria v ​​prípade že produkt má alternatívu, umožňuje to veľa možných variánt spoločne v súlade s variáciami. Hlavný prínos v podkartách je v obchodovaní s nábytkom, kde je možné toto využiť v podstate u 100% výrobkov
Súbory
Editor súborov na stiahnutie. Každý výrobok má možnosť priradenia vlastných súborov na stiahnutie, typy súborov sú obmedzené len na najčastejšie používané (XLS, DOC, PDF a iné) aby nemohlo dôjsť k narušeniu bezpečnosti serveru. Počet súborov na stiahnutie je neobmedzený.
Priradenie
  • Priradiť príslušenstvo tovaru - priraďuje k editovanému tovaru príslušenstvo, ktoré je možné objednať zároveň s editovaným tovarom (napr.: notebook -> brašna k notebooku)
  • Priradiť súvisiace tovary - priraďuje k editovanému tovaru súvisiaci tovar, ktorý sa napríklad často predáva s daným výrobkom a je možné ho objednať zároveň s editovaným tovarom (napr.: notebook -> DVD disky)
  • Priradiť odporúčaný tovar - tovar, ktorý je doporučovaný k editovanému výrobku (vysávač -> vôňa do vysávača)
  • Priradiť alternatívny tovar - navrhnuté alternatívy daného tovaru (notebook -> netbook)

Zbozi.cz, Heureka.sk, Google Analytics


Kostra JET 1.0.3 má prepracovaný systém sledovania konverzií a objednávok na serveri Heureka.sk aj na serveri Google Analytics. Na základe ktorých je možné potom vyhodnocovať koľko objednávok v internetovom obchode je ukončených, neukončených, cenové hladiny v rámci celého roka. Na základe ktorých sa dá prispôsobiť eshop do podoby v ktorej bude mať väčšiu úspešnosť pri predávaní tovaru. Pre server zbozi.cz a heureka.sk sa automaticky denne generuje XML súbor pre import do vyhľadávacích serverov z aktuálnych dát v eshope.

SITEMAP - Mapa stránok


Každý deň sa automaticky generuje súbor sitemap.xml, ktorý slúži na vloženie odkazov vášho eshopu do vyhľadávačov ako je google.com alebo zoznam.sk, aktuálny súbor sitemap.xml periodicky sťahujú servery (roboti) do databázy vyhľadávacích serverov a na ich základe potom hodnotí úspešnosť internetovej prezentácie. Všetky odkazy zo súboru sitemap.xml sa indexujú do vyhľadávacích serverov kde sa ukladajú a následne zobrazujú pri vyhľadávaní na základe zadaných kľúčových slov.

Facebook, Google+, Diaspora a iné sociálne siete


Možnosť použitia akejkoľvek sociálnej siete na propagáciu eshopu či webu. Využitie najaktuálnejších prvkov propagácie. Komentáre, LIKE BUTTON, LIVE STREAM, Odporúčania a iné.

E-shop priamo na Facebooku


Umožňujeme vytvoriť eshop priamo v prostredí Facebooku so všetkými funkcionalitami normálneho eshopu. Od objednania tovaru, po zaslanie objednávky v PDF formáte.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
JET 3.0 (cz)
JET 1.0.3
Administrace
Nápověda a FAQ
Nástroje